Koroonaviiruse ennetus meie kodudes

Seoses koroonaviiruse esimeste juhtudega Eestis tõhustame teavitust ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta töötajaid ja kliente võimaliku nakatumise eest.

  • Alates 6. märtsist on keelatud kõikides üksustes klientide külastamine.
  • Väga suur rõhk on töötajate teavitusel ennetusmeetmetest ja hügieenireeglitest koos selgete juhistega. Kuna ettevõttes on üle 800 töötaja, toimub teavitus samaaegselt e-kirjade teel, uudiskirjade kaudu ja (veebi)koosolekutena. Samuti on olemas korduma kippuvad küsimused spetsiaalselt meie töötajatele, mida täiendatakse pidevalt.
  • Hügieenireeglite paremaks tagamiseks on tellitud täiendavad desinfitseerimisvahendid ning kaitsemaskid.
  • Nii töötajatele kui klientidele on määratud ettevõttes kindel kontaktisik, kelle poole saab kõikide küsimustega igal ajal pöörduda.
  • Väga oluline on ka tihe kontakt õendusteenuse osutajatega (teavitustöö, klientide hoolikam jälgimine sümptomite osas).
  • Jälgitakse Terviseameti soovitusi riskipiirkondadest tulnud inimeste või koroonaga kokku puutunud inimeste osas.

Kaisa Rentel, terviseedenduse nõunik
Kelly Kald, töökeskkonna juht