Sotsiaalministeerium lõpetab Riigi Tugiteenuste Keskusega koostöö hasartmängumaksust toetatavate projektide korraldamisel

Edaspidi jätkab hasartmängumaksu vahenditest toetuste väljamakseid strateegilistele partneritele ja väikeprojektidele Sotsiaalministeerium.

„Sotsiaalministeerium lõpetab koostöö Riigi Tugiteenuste Keskusega, et tagada riigi jaoks prioriteetsete valdkondade edendamisel parim sisuline koostöö riigi ja hasartmängumaksust toetust saavate strateegiliste partnerite vahel,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Sotsiaalministeerium on Eesti sotsiaal-, tervise-, töö- ja võrdsuspoliitika eestvedaja. Inimeste toimetulek, tervis ja sotsiaalkaitse, sh eakate ja erivajadusega inimeste heaolu edendamine on sotsiaalministeeriumi pädevuses ja seega valdkondlikud otsused on ja peavad olema ministeeriumi teha. Meie ülesanne on nende valdkondade edendamine ja toetamine ning see peab jätkuma ka edaspidi.“

Sotsiaalministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse vahel on sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkulepe, milles sisalduvad ka hasartmängumaksu seadusest rahastatavate toetuste väljamaksed. „Arvestades sel aastal ilmnenud erinevaid seisukohti hasartmängumaksu seaduse tõlgendamisel on otstarbekas senist kokkulepet muuta ja jätkata hasartmängumaksu vahenditest toetuste väljamakseid strateegilistele partneritele ja väikeprojektidele sotsiaalministeeriumi vahetul korraldamisel,“ ütles sotsiaalminister Riigi Tugiteenuste Keskusele saadetud kirjas.

Sotsiaalministeeriumi strateegilised partnerid on SA Eesti Puuetega Inimeste Fond, Eesti Punane Rist, SA Väärtustades Elu, Lastekaitse Liit, Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut, SA Eesti Inimõiguste Keskus, MTÜ Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus, MTÜ Kuldne Liiga, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, Eesti Lasterikaste Perede Liit, SA Eesti-Hollandi Heategevusfond, Eesti Pensionäride Ühenduste Liit, Eesti Naisteühenduse Ümarlaua SA.

Lisainfo:

Hasartmängumaksu toel rahastab sotsiaalministeerium kokku 13 strateegilise partneri tegevusi.

Toetuse saaja Toetuse osa Elluviimisperiood
MTÜ Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus        560 000,00 01.01.2020-31.12.2023
Eesti Punane Rist     2 800 000,00 01.01.2020-31.12.2023
Sihtasutus Eesti-Hollandi Heategevusfond        400 000,00 01.01.2020-31.12.2023
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus        215 000,00 01.01.2020-31.12.2021
Eesti Naisteühenduse Ümarlaua Sihtasutus        135 000,00 01.01.2020-31.03.2022
Eesti Pensionäride Ühenduste Liit        175 000,00 20.01.2020-31.03.2022
Lastekaitse Liit        740 000,00 01.01.2020-31.12.2022
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut        400 000,00 01.01.2020-31.12.2021
SA Eesti Puuetega Inimeste Fond     3 600 000,00 01.01.2020-31.03.2023
MTÜ Kuldne Liiga        230 000,00 01.01.2020-31.03.2022
Sihtasutus Väärtustades Elu        760 000,00 01.01.2020-31.12.2022
Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus        385 400,00 01.01.2020-31.12.2021
Sihtasutus Väärtustades Elu        490 000,00 01.02.2020-31.04.2023
Eesti Lasterikaste Perede Liit        310 000,00 01.02.2020-31.01.2022

Tänase seisuga on kõikidele strateegilistele partneritele makstud toetust summas 2 771 268,8 eurot.